Arbetsgivare skyldig att anmäla om personal exponerats av covid-19 på jobbet | Byggföretagen

Arbetsgivare skyldig att anmäla om personal exponerats av covid-19 på jobbet

Publicerad:

Corona-krisen är inte över.

När det sker ett tillbud, allvarlig personskada eller dödsfall i samband med arbetet har arbetsgivare skyldighet att anmäla det till Arbetsmiljöverket. Med anledning av rådande pandemi gör myndigheten nu tolkningen att även Covid-19 relaterade händelser omfattas av anmälningsplikt. Tidigare har detta enbart gällt verksamheter där arbetstagare hanterar viruset direkt, till exempel inom vården. Men numera gäller det vid alla arbetsplatser, inklusive byggbranschen. Berndt Jonsson, nationell samordnare för arbetsmiljö på Byggföretagen, reder ut vad som gäller.

Hur vet man om arbetstagaren exponerats i samband med arbetet?

– Det är mycket svårt att veta, men arbetsgivaren ska göra en bedömning. Kan smittan ha skett vid arbete, så är det av allt att döma bäst att anmäla händelsen. Anmälan om allvarligt tillbud ska också ske om en arbetsgivare i efterhand får kännedom om att en arbetstagare har exponerats för coronaviruset i samband med arbetet.

Vad menas med exponering?

– Exponering betyder att smittämnen når en arbetstagare. Enligt Arbetsmiljöverket kan det bland annat ske genom att utandningsluften från en person som är misstänkt eller konstaterat smittad med covid-19, inandas av en arbetstagare; kontakt med intorkade droppar som innehåller virus, så att viruset når mun, näsa eller ögon via exempel händerna eller att en arbetstagare utför arbetsmoment där fysisk distansering inte varit möjlig nära en person som är misstänkt eller konstaterat smittad med covid-19.

Var ska företaget anmäla om en arbetstagare exponerats?
Anmälan görs på Arbetsmiljöverkets webbplats. Där finns även mer information om tillbud kopplat till coronaviruset.