”Arbetskriminalitet ska inte skyddas med sekretess” | Byggföretagen

”Arbetskriminalitet ska inte skyddas med sekretess”

Regeringens utredare har nu återrapporterat sitt uppdrag att ”följa upp och analysera arbetet med myndighetsgemensamma kontroller mot fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet”. Claes Thunblad, Byggföretagens nationella samordnare för sund konkurrens, är positiv till många av förslagen.

Publicerad:

Claes Thunblad, nationell samordnare sund konkurrens

– Nuvarande sekretessregler hindrar myndigheter att dela information med varandra och det motverkar transparens, insyn och kontrollmöjligheter som är grunden för sund konkurrens och säkra affärer. Utredaren föreslår en skyndsam översyn av den sekretessproblematik som finns och som direkt motverkar vårt arbete för sund konkurrens i bygg- och anläggningssektorn. Detta är mycket bra, säger Claes Thunblad. 

Utredaren har bland annat granskat myndighetssamverkan, arbetsplatskontroller, bristerna vad gäller överföring av information mellan olika myndigheter, behovet av en myndighetsgemensam tipsingång för att anmäla fusk och oegentligheter på arbetsmarknaden, samt behovet av ID-kontroller i riskbranscher. 

– Att tillsätta en delegation som leds av regeringen och där arbetsmarknadens parter ingår är ett förslag som Byggföretagen stödjer, säger Claes Thunblad.

Här kan du läsa mer om promemorian Myndigheter i samverkan mot arbetslivskriminalitet.