Avslag på viktiga Yh-utbildningar inom samhällsbyggnad | Byggföretagen

Avslag på viktiga Yh-utbildningar inom samhällsbyggnad

Myndigheten för yrkeshögskolan har fått rekordmånga ansökningar i år och tvingas därför ge avslag på två tredjedelar, däribland flera viktiga utbildningar inom området samhällsbyggnad och byggteknik. Det ger direkta konsekvenser för bygg- och anläggningsbranschen, där det råder stor brist på kompetens inom flera områden.

Publicerad:

Elin Kebert, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen.

Den 19 januari presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) vilka yrkeshögskoleutbildningar som beviljas starta 2021. Av totalt 1482 inkomna ansökningar har myndigheten beviljat 484. Det betyder närmare 40 000 möjliga nya utbildningsplatser. Inom området samhällsbyggnad och byggteknik, där många av branschens utbildningar ingår, beviljades 69 nya utbildningar, däribland anläggningsingenjör, byggnadsingenjör-ROT, byggproduktionsledare, entreprenadingenjör och mätningstekniker. 

 – Det finns en bred politisk enighet om att Yrkeshögskolan ger goda resultat, men det behövs mer resurser och ytterligare satsningar. Yh-utbildningarna är viktiga för Byggföretagens medlemmars rekrytering av tjänstepersoner och i samband med coronakrisen har vi sett ett stort intresse för just samhällsbyggnad, inte minst bland yrkesväxlare. Därför är det extra tråkigt att fler utbildningar inte kunde beviljas, säger Elin Kebert, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på Byggföretagen.

Konkurrensen om de statliga medlen sker mellan branscher och i år har vårdutbildningar prioriterats. Entreprenad- och anläggningsingenjörsutbildningarna vid Yrkeshögskolan Syd i Hässleholm är exempel på Yh-utbildningar som har fått avslag.

 – Det är katastrofalt att Hässleholm, som är en knutpunkt för infrastruktur, bara har fått en av tre sökta utbildningar i ett läge där infrastrukturen inte kan byggas ut på grund av kompetensbrist, säger Anders Fredriksson, Bransch- och föreningsansvarig för Byggföretagen Östra Skåne samt ledamot i ledningsgruppen vid Yrkeshögskolan Syd.

Positivt besked för järnvägstekniska utbildningar

– Vi är särskilt glada för de järnvägstekniska utbildningar som har beviljats till anläggningsingenjör i Örebro, mätningsingenjör i Munkedal samt kontaktledningstekniker och signaltekniker i Ängelholm, säger Elin. Vi har, tillsammans med Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer (FSJ) länge efterfrågat fler utbildningsplatser inom järnväg och järnvägsunderhåll. Ska vi resa klimatsmart i framtiden krävs att vi kan rekrytera personer som kan underhålla och vidareutveckla Sveriges järnväg.

Myndigheten för yrkeshögskolans (MYH) resultat för ansökningsomgång 2020.