Förstärkt omställningsstöd för företag med färre än 50 anställda | Byggföretagen

Förstärkt omställningsstöd för företag med färre än 50 anställda

Små företag som tappar en stor del av sin omsättning ska kunna få upp till 90 procent av sina fasta kostnader ersatta genom omställningsstödet.

Publicerad:

Sofie Wilhelmsson, skatteexpert, Byggföretagen.

–  Det är viktigt att stöden förstärks för att möta effekterna av pandemin. Däremot borde regeringen ha tagit tillfället i akt och förenklat omställningsstödet. Som stödet nu är utformat upplevs det som krångligt att söka, vilket avskräckt många företag, säger Sofie Wilhelmsson, skatteexpert, Byggföretagen.

Den förstärkta nivån på 90 procent ska gälla under perioderna november-december 2020 samt januari-februari 2021. Stödet kan användas av företag som har färre än 50 anställda och som inte har en balansomslutning eller omsättning som överstiger 100 miljoner kronor per år. För större företag är subventionsgraden fortsatt 70 procent.

Läs mer om olika former av ekonomiskt stöd på Skatteverkets hemsida.