Här är Byggföretagens krav på regeringen i nya byggsamtalen | Byggföretagen

Här är Bygg­företagens krav på regeringen i nya byggsamtalen

Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP) träffar samhällsbyggnadssektorn för uppföljande byggsamtal den 22/1. Byggföretagen tar med sig ett sektorsgemensamt förslag på en handlingsplan för klimatsmart samhällsbyggnad.

Publicerad:

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

– Vi vill se ett helhetsgrepp för finansiering av nyproducerade bostäder, renoveringen av befintligt bestånd, energieffektivisering, digitalisering och kompetensförsörjning. Det är vår sektor som rustar Sverige med fler bostäder, mer elektrifiering och tillförlitligare VA-nät. Ändå saknas en handlingsplan för klimatsmart samhällsbyggnad likt den som tagits fram för industrin, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd, Byggföretagen.

Här är några av Byggföretagens inspel till Per Bolund:

  • Statliga bolån till förstagångsköpare.
  • Slopa det skärpta amorteringskravet.
  • Pausa ”trippelstöten” mot bostadsmarknaden som bankskatten, nya riskvikter för kommersiella fastigheter och de så kallade Basel IV-reglerna innebär.   
  • Fortsatta satsningar på energieffektivisering och renovering av befintliga flerbostadshus – b la inom ramen för EU:s gröna våg. 
  • Kraven på ett klimatneutralt byggande måste täcka hela plan- och byggprocessen. Samhällsbyggnadssektorn efterlyser en större förståelse för hur prissättning i t ex offentliga anbud påverkas av höga klimatambitioner.