Här är de sex största digitaliseringsteknikerna i byggbranschen | Byggföretagen

Här är de sex största digitaliseringsteknikerna i byggbranschen

I en ny rapport avslöjas de sex största och vanligaste digitaliseringsteknikerna inom byggbranschen.

Publicerad:

NCC: Tingsrätten i Lund 171013 Foto: Klas Andersson
  1. Utvecklingen inom BIM har pågått i flera decennier men det är fortfarande det område som får enskilt störst fokus.
  2. Simuleringar, beräkningar och analys är ett brett område och som allt mer också nyttjar så kallade molntjänster där data eller datorkraft delas gemensamt.
  3. Sensorer och IoT (Internet of things) kan nyttjas för att samla in och analysera stora mängder av information från den fysiska världen. Exempel på sådana tillämpningar i kartläggningen är tillståndsbedömning av broar, tunnlar och spårväxlar; luftkvalitetmätningar; bygglogistik och hantering av säkerhet på byggarbetsplatser
  4. Automation, robotisering och 3D-skrivare är också ett område där relativt många insatser pågår, tex inom automation av armeringstillverkning, maskinstyrning i anläggningsprojekt, automation inom betongbyggande och automation för murläggning.
  5. Visualisering av olika slag är femte vanligaste teknikområde inom byggbranschen. Området innehåller både mer generell visualisering för att lyfta fram och tydliggöra olika typer av information för beslut, tex i projektet GeoBIM för saneringsprocessen, och även tekniker som Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR).
  6. AI/Maskininlärning är ett område som fått mycket uppmärksamhet den senaste tiden, samtidigt som ganska få tillämpningar setts i vår sektor. Potentialen bedöms dock hög och det finns gott om idéer kring hur tekniken kan nyttjas. AI används i byggbranschen bland annat för att skapa beslutsunderlag i planering och genomförande av infrastrukturprojekt, eller med inriktning på projektering för automatisk granskning av BIM-modeller eller att nyttja AI för projektering baserat på hållbarhetsaspekter.

– Bygg- och installationsbranschen ligger fortfarande efter andra branscher i sin utveckling av digitala arbetssätt, men många initiativ och satsningar pågår och det är idag ett tydligt fokus på digitalisering som en av de främsta drivkrafterna till förändring i branschen, skriver Olle Samuelsson, forsknings- och innovationsstrateg vid IQ Samhällsbyggnad och adjungerad professor i byggproduktion och teknik vid Luleå tekniska universitet, som skrivit rapporten på uppdrag av SBUF.

Webbinarium – Vad händer inom digitalisering i byggbranschen idag?

Rapporten Digitaliseringssatsningar i den svenska bygg- och installationsbranschen