”Svensk järnväg behöver förutsägbarhet” | Byggföretagen

”Svensk järnväg behöver förutsägbarhet”

Hallå där, Robert Röder, ordförande i Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, FSJ, som 27/1 medverkar i ett riksdagsseminarium om framtidens järnväg.

Publicerad:

Robert Röder, ordförande, FSJ

Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna för svensk järnväg?

– Det som framförallt behövs är förutsägbarhet och tillräckliga satsningar över tid gällande järnvägsunderhåll och projekt. Så vi får den robusta och punktliga järnväg alla önskar.

Vad vill FSJ och branschen ha för svar från politiken?

– Det är dags att sluta prata om ideologi och vem som ska göra jobbet! Ställ istället krav på punktlighet och kvalitet och kostnadseffektivitet i alla led.

Hur fortsätter dialogen efter veckans möte i riksdagen? 

– Dialogen finns och branschen levererar bra tillsammans. Nu måste politiken ge besked!