Teknikhandboken – kvalitetssäkrad guide på bygget | Byggföretagen

Teknikhandboken – kvalitetssäkrad guide på bygget

Byggarbetsplatsens teknikhandbok är mycket mer än titeln lovar. Förutom handfasta råd innehåller den en helhet av branschens viktigaste frågor. Säkrad genom ett 30-tal sakområdesexperter är nu femte upplagan här.

Publicerad:

Foto: Emelie Asplund

Pär Åhman är samordningsansvarig för FoU (Forskning- och utveckling), stationerad i Byggföretagen region väst. Det är han som ansvarar för att Teknikhandboken fortsätter utvecklas och ges ut. Nu ligger boken åter till försäljning på Byggföretagens webshop, vilket är efterlängtat.

Varför en ny upplaga?

-Att det blev en femte uppdatering beror på att den förra tagit slut och många har hört av sig om när den nya kommer. Det finns en tydlig efterfrågan bland medlemsföretagen, vilket gör det här extra roligt. Det betyder ju att många upplever att den gör nytta. Varje gång boken getts ut i en ny upplaga har den också uppdaterats innehållsmässigt. Den femte med nyheter, resultat från utvecklingsprojekt och goda råd för en säkrare och bättre byggarbetsplats. Det har också tillkommit ett avsnitt om brand. 

Teknikhandboken femte upplagan
Femte upplagan av Teknikhandboken är ute nu

Teknikhandboken ges ut av Byggföretagen och bakom produkten ligger ett mycket omfattande arbete av många sakkunniga och verksamma personer på olika nivåer och områden i produktion och planering. Det är en bra handledningsbok med fokus på goda råd för en byggare. Vilken är målgruppen?

-Entreprenörer och byggare i produktionen. Boken är ett bra redskap för yrkesutbildade personer och beskriver inte hur man ska bygga, utan fokuserar istället på bra ”att tänka på”-tips när man utför vissa arbeten med hänvisningar till ytterligare information. Erfarenheten har också visat att flera utbildningsaktörer använder boken. Den är utmärkt som utbildningsmaterial och vi brukar få förfrågningar om den från skolorna.

Hur kom den till?

-Idéen utvecklades i dialog tillsammans med SBUF, Svenska byggbranschens utvecklingsfond. De regionala FoU-utskotten inom Byggföretagen utförde arbetet tillsammans med medlemsföretag och experter inom cirka 30 olika sakområden. Förbundsstyrelsen ställde sig bakom och resten är historia, som det brukar heta.

Fakta Byggarbetsplatsens Teknikhandbok

Boken ges ut av Byggföretagen och har föregåtts av ett gediget arbete som ursprungligen utvecklats tillsammans med representanter för de som arbetar i produktionen på byggarbetsplatsen. Innehållet i boken har kritiskt granskats av sakkunniga inom miljö, kvalitetssystem, arbetsmiljö och säkerhet, akustik, brand, fukt, energi, installationer, betong, armering, trä, mur och puts, ställningar, maskiner samt logistik, upphandling och entreprenadjuridik.