Byggföretagen i panelsamtal om hur byggbranschen kan förebygga diskriminering | Byggföretagen

Bygg­företagen i panelsamtal om hur byggbranschen kan förebygga diskriminering

På torsdag den 4 februari bjuder Diskrimineringsombudsmannen (DO) in till ett webbinarium om hur byggbranschen arbetar för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Vad har arbetsgivare för skyldigheter enligt diskrimineringslagen och vad krävs för att leva upp till den?

Publicerad:

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen deltar i DO´s panelsamtal om hur byggbranschen kan förebygga diskriminering.

– Det är bra att DO granskar i vilken mån företag uppfyller formella lagkrav på dokumentation. Det är dock ännu viktigare med attityder och värderingar i det dagliga arbetet, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Byggföretagen uppmuntrar och stöttar medlemsföretag genom Byggföretagens steg-för-steg-guide för aktiva åtgärder mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier, som beskriver vad arbetsgivare behöver ha dokumenterat och vilka åtgärder som bör vidtas för att motverka trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Där kan man även läsa mer om diskrimineringslagstiftningen i helhet för att lära sig mer.

Enligt en ny rapport från Diskrimineringsombudsmannen lever endast 8 procent av de större arbetsgivarna i branschen helt och hållet upp till lagens krav om att alla arbetsplatser ska ha riktlinjer och rutiner för att förhindra sexuella trakasserier, trakasserier och repressalier. Inom bygg- och anläggningsbranschen har DO granskat 181 arbetsgivare, varav en del är medlemmar i Byggföretagen. Av dessa hade 164, det vill säga över 90 procent, brister i sina riktlinjer och/eller rutiner. Tillsynen visade att 127 arbetsgivare hade brister i sina riktlinjer.

 – Vi tycker att resultatet från DO:s tillsyn är otillräckligt och är övertygade om att majoriteten av byggbranschens företag håller med om det, säger Tanja Rasmusson.

Anmälan till webbinariet torsdag 4 feb, kl 9-11!