Byggföretagen och Byggnads söker gemensamt stöd för att motverka osund konkurrens | Byggföretagen

Bygg­företagen och Byggnads söker gemensamt stöd för att motverka osund konkurrens

Publicerad:

- Ansökan är ett fullföljande av det arbete som initierades av Byggföretagen och Byggnads 2018 med utgångspunkt i den strategiska agendan för Sund konkurrens och Schyssta byggen, säger Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens på Byggföretagen.

Byggföretagen och Byggnads har lämnat in en gemensam ansökan till Arbetsmiljöverket om statsbidrag för att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet. Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens berättar mer.

Varför har ni ansökt om pengar?

– Den här ansökan är ett fullföljande av det arbete som initierades av Byggföretagen och Byggnads 2018 med utgångspunkt i den strategiska agendan för Sund konkurrens och Schyssta byggen. Sedan starten har agendan utvecklats och implementerats i bygg- och anläggningssektorn. Totalt är vi 11 arbetsgivare- och arbetstagarorganisationer som samlats kring ansökan med syfte att genomföra riktade insatser under 2021 (se vilka längst ner).

Vilka insatser planerar ni att genomföra?

Lokala och regionala nätverk håller just nu på att bildas runt om i hela landet med syfte att ta fram handlingsplaner, samt genomföra insatser med den strategiska agendan som grund. Som stöd för detta arbete utvecklas en digital kunskapsbank för sund konkurrens med där vi tillhandahåller verktyg, ger konkreta tips, visar på goda exempel, samt informerar om gällande lagar och regelverk.

– I samverkan med aktörer i och kring bygg- och anläggningssektorn kommer vi även ta fram gemensamma avtalskrav och verktyg för ökad kontroll och uppföljning av avtal i samtliga beställarled i byggprocessen. Under året ska vi också utveckla en särskild sund och kontrollerad söktjänst, där schyssta och organiserade medlemsföretag blir sökbara och lätta att anlita.

– Med sikte på hösten kommer vi också att genomföra ett Forum för Sund konkurrens och Schyssta byggen.

Hur kommer insatserna leda till en schysst byggbransch?

– Nu finns ett stort behov av att stärka det lokala och regionala arbetet för sund konkurrens och att skapa nätverk runt om i landet som långsiktigt arbetar för en attraktiv, sund och säker bransch. Att samla och tillgängliggöra den kunskap som finns samtidigt som vi samordnar den systematiska kontrollen stärker efterlevnaden och ger alla aktörer förutsättningar att bidra till sund konkurrens i sektorn. Forum för Sund konkurrens är en viktig mötesplats som ger aktörerna i och kring sektorn möjlighet att se vad som åstadkommits, vilka utmaningar som återstår och hur vi kan lära av varandra.

Hur mycket pengar har ni ansökt om?

– 900 000 kronor.

Följande arbetsgivarorganisationer och fackförbund står bakom ansökan till Arbetsmiljöverket:  Byggföretagen. Maskinentreprenörerna. Måleriföretagen. Installatörföretagen. Glasbranschföreningen. Plåt & Ventföretagen. Svenska Byggnadsarbetarförbundet. SEKO. Ledarna. Unionen. Elektrikerförbundet.