Credentia i täten för Safe Construction Training | Byggföretagen

Credentia i täten för Safe Construction Training

Publicerad:

"All utbildning kommer att utföras på ordinarie arbetstid," säger Ronny Jansson, vd på medlemsföretaget Credentia.

Den 1 juli blir den webbaserade säkerhetsutbildningen Safe Construction Training obligatorisk för Byggföretagens medlemmar. Utbildningen är gratis och finns på 10 olika språk. Ronny Jansson, vd för Credentia, berättar hur han tänker se till att alla medarbetare går utbildningen.

Vad är din strategi för att nå målet?

– Vi behöver vara tydliga varför vi ska utföra utbildningen samt hur man ska göra utbildningen rent praktiskt. Steg 1 blir information till alla via vårt intranät. Steg 2 blir utbildning av produktionspersonalen med start första mars. I steg 3 kommer utbildningen att utföras för resterande del av personalen i företaget med början av april. All utbildning kommer att utföras på ordinarie arbetstid, vilket är viktigt för att visa betydelsen av utbildningen.

Ser du några uppenbara hinder för att klara av det här?

– Det finns ofta logistiska och planeringssvårigheter att genomföra kurser i denna omfattning, med tanke på att vi delar in det i två utbildningsskeden så är riskerna mindre, varje arbetsplats får planera hur man ska lägga upp tillfällena så att produktionen inte påverkas. Vi kommer också informera våra underentreprenörer om utbildningen så de hinner utföra den.

Har du fått någon respons från dina anställda kring detta?

– Allt arbetsmiljöarbete som vi genomfört ses som positivt, vi har under de senaste åren jobbat mycket med arbetsmiljön och responsen från verksamheten är god. Alla som arbetar i våra projekt skrivs in och där får man ta del av ordnings- och skyddsregler, risker och åtgärder samt KMA-planen, detta för att alla ska veta vad som gäller på arbetsplatsen. Vi ser denna kurs som ett bra sätt att ytterliga höja medvetenheten och arbetsmiljön hos vår egen personal.

Gå webbkursen på Byggföretagens utbildningscenter buc.se.