Förlängd möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar | Byggföretagen

Förlängd möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar

Från och med den 8 februari finns möjlighet att söka ytterligare anstånd med betalning av avdragen preliminärskatt, arbetsgivaravgifter och moms. Anstånd kan nu beviljas även för oktober till december 2020.

Publicerad:

Ansökan om tillfälligt anstånd görs hos Skatteverket.

– Regelverket möjliggör också retroaktiva anstånd, när skatt eller avgift som är hänförlig till en viss redovisningsperiod redan är inbetald när anståndet beviljas. Det innebär att företag kan ompröva en tidigare period och ansöka om anstånd. Ett beslut om anstånd innebär att ett belopp motsvarande skatten eller avgiften krediteras på företagets skattekonto, säger Sofie Wilhelmsson, skatteexpert, Byggföretagen.

Det nya regelverket för innebär att anstånd med inbetalning av avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter respektive mervärdesskatt där redovisningsperioden är en kalendermånad får beviljas för högst sex redovisningsperioder vardera – två perioder för företag som redovisar momsen kvartalsvis. Vidare ska anståndstiden för befintliga anstånd, som företag redan beviljats, kunna förlängas med maximalt ett år om inte särskilda skäl talar emot det. 

Kreditkostnaden för anståndet för ett aktiebolag motsvarar en avdragsgill årsränta om 4,6 procent vid nuvarande basränta. Ansökan om tillfälligt anstånd görs hos Skatteverket.

Här kan du läsa mer och göra din ansökan.