Förlängning av regelverket rörande korttidspermittering | Byggföretagen

Förlängning av regelverket rörande korttidspermittering

Den 9 november 2020 informerade regeringen om att regelverket kring korttidspermittering kommer att förlängas fram till och med den 30 juni 2021. Nuvarande regelverk innebär att statligt stöd vid korttidspermittering kan beviljas som längst i nio månader i följd – sex månader med en möjlighet till ytterligare stöd i tre månader.

Publicerad:

Möjligt att söka statligt stöd hos Tillväxtverket.

Det föreslagna regelverket innebär att företag i behov att statligt stöd för kortidspermittering även under våren 2021 ska ha möjlighet att söka statligt stöd hos Tillväxtverket.

Under perioden fram till den 30 juni 2021 kommer stödet fortsatt vara förstärkt, jämfört med de ordinarie nivåerna i lagen. I januari, februari och mars kommer subventioneringsgraden att vara 75 procent, vilket är samma nivå som stödet låg på under 2020. Under april, maj och juni blir subventioneringsgraden 50 procent. För december 2020 är subventionsgraden 75 procent.

– Förlängningen kombineras med en striktare hantering vid ansökan om godkännande för stöd för att säkerställa att stöd bara lämnas till de arbetsgivare som uppfyller kraven och att missbruk förhindras, säger Sofie Wilhelmsson, skatteexpert, Byggföretagen.

Ny nivå för arbetstidsminskning

Den 12 januari 2021 aviserade regeringen även att en ny nivå för arbetstidsminskning på 80 procent införs för perioden 1 januari – 31 mars 2021, utöver den redan föreslagna arbetstidsminskningen om 20, 40 eller 60 procent. 

Stöd för korttidspermittering kommer kunna sökas först när Tillväxtverket öppnar sin ansökan på nytt. Tillväxtverkets nuvarande prognos är att ansökan kommer att öppna igen först i april. Arbetsgivaren kan dock redan nu införa korttidsarbete upp till 80 procent, efter att ha träffat lokalt avtal med berört fackförbund. Arbetsgivare som redan tillämpar korttidsarbete för sina anställda enligt de nya reglerna kan justera permitteringsgraden både uppåt och neråt, men det innebär att en ny avtalsperiod påbörjas vilket måste träffas avtal med berört fackförbund om. 

Tillväxtverket har även meddelat att det införts nya förutsättningar för avtalsperioder i det nya stödet för perioden 1 december 2020-30 juni 2021. Det kommer inte längre vara möjligt att ha olika nivåer av arbetstidsminskning på individnivå under en och samma avtalsperiod. Arbetstiden kan dock fortfarande förläggas fritt under en avtalsperiod, men en period kan alltså inte längre omfatta flera olika nivåer av korttidsarbete för en och samma anställd. För arbetsgivare som har kollektivavtal är det dock möjligt att avtala om olika stödnivåer för olika individer under en avtalsperiod. Samtliga anställda på ett avtalsområde behöver alltså inte ha samma stödnivå. En avtalsperiod kan inte heller sträcka sig över månadsskiftet 31 mars – 1 april 2021, vilket gäller oavsett om arbetsgivaren har kollektivavtal eller ej. Läs mer om avtalsperioder under 2021 i vårt arbetsgivarnytt

Beräknad tidpunkt

Beräknad tidpunkt för lagstiftningens ikraftträdande är den 15 februari 2021, men förlängningen av korttidsstödet är aviserat att gälla retroaktivt från och med den 1 december 2020. Tyvärr finns det ingen möjlighet att söka stöd just nu, och det är mycket beklagligt att det kommer att dröja ända in i april innan Tillväxtverkets system för att ta emot ansökningar finns på plats. Den anledning som angivits av Tillväxtverket är att regelverket nu förändras på en mängd punkter, framförallt att företagen redan vid ansökan ska skicka med en mängd information, och att detta kräver nya system.

– Byggföretagen bevakar utvecklingen och arbetar för att ansökan ska öppna så snart som möjligt, säger Sofie Wilhelmsson.

Den 19 februari meddelade regeringen att det förstärkta stödet, som gäller för januari till mars 2021, förlängs i ytterligare en månad, alltså till och med april. Den förstärkta nivån i stödet innebär att arbetstiden för anställda ska kunna minskas med upp till 80 procent. Subventionsgraden kommer att ligga kvar på 75 procent, i stället för att sänkas till 50 procent som tidigare beslutats. Läs mer här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/02/korttidspermittering-pa-80-procent-kvar-till-och-med-april/

Mer information om det nya regelverket och ansökan finns här