Förlängt omställningsstöd – Vad gäller? När kan det sökas? | Byggföretagen

Förlängt omställningsstöd – Vad gäller? När kan det sökas?

Den 9 november aviserade regeringen att omställningsstödet skulle förlängas. Därefter har regeringen återkommit med besked om mer generösa stöd vid tre tillfällen. Här är en sammanställning kring vad som aviserats avseende de olika stödperioderna.

Publicerad:

Perioden augusti-oktober 2020 

Under perioden augusti-oktober 2020 kommer stöd kunna ges till företag som har haft ett omsättningstapp på minst 40 procent jämfört med augusti-oktober 2019. 

Stödet ges, som tidigare, som en andel av företagets fasta kostnader, beroende på företagets procentuella omsättningstapp. Till följd av anpassningar till EU-kommissionens tillfälliga statsstödsriktlinjer för corona-relaterade stöd får stöd ges med maximalt 70 procent av de fasta kostnaderna.

Undantag görs för små företag som får maximalt 75 procent av sina fasta kostnader ersatta i augusti, september och oktober. Med små företag avses företag som har färre än 50 anställda och som inte har en balansomslutning eller omsättning som överstiger cirka 100 miljoner kronor per år. 

Perioden november – december 2020 

För perioden november-december 2020 ska omsättningstappet ha varit minst 30 procent jämfört med perioden november-december 2019. 

Även under denna period utgår stöd med maximalt 70 procent av de fasta kostnaderna. Undantag görs dock för små företag – se definitionen ovan – som får upp till 90 procent av sina fasta kostnader ersatta för november och december. 

Perioden januari – februari 2021 

För att stöd ska beviljas för denna period krävs att företaget haft ett omsättningstapp på mer än 30 procent jämfört med januari-februari 2019. Att tappet ska räknas jämfört med 2019 är kopplat till de riktlinjer EU-kommissionen presenterat för den här typen av statliga stöd. 

Stödet ges som tidigare som en andel av företagets fasta kostnader, beroende på företagets procentuella omsättningstapp. Stöd ges med maximalt 70 procent av de fasta kostnaderna. Undantag görs dock för små företag – se definitionen ovan – som får upp till 90 procent av sina fasta kostnader ersatta. 

Maximal ersättning uppgår till 30 miljoner kronor per stödberättigat företag. Detta gäller för samtliga stödperioder. 

Ikraftträdande 

Regeringen arbetar för att ändringarna ska kunna träda i kraft så snart som möjligt. I likhet med tidigare omställningsstöd krävs att förlängningen godkänns av EU-kommissionen innan reglerna får börja tillämpas. Målsättningen är att förlängningen avseende augusti-december 2020 ska träda i kraft i mitten av februari – och förlängningen januari-februari 2021 ska träda i kraft i början av mars.

Ansökan  

Ansökan sker hos Skatteverket – men i och med att reglerna ännu inte trätt ikraft går det inte att ansöka om omställningsstöd just nu.

Mer information om omställningsstödet finner du här