Investeringsstödet saknar social träffsäkerhet | Byggföretagen

Investeringsstödet saknar social träffsäkerhet

Investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande har funnits sedan januari 2017. Hittills har omkring 11 miljarder avsatts för stödet. Nu har analysföretaget Evidens gjort en utvärdering av stödet på uppdrag av Byggföretagen och Fastighetsägarna.

Publicerad:

Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.

Slutsatsen är att investeringsstödet har dålig social träffsäkerhet och rapporten indikerar dessutom att stödet i relativt liten grad gått till orter där bostadsbristen är som störst.

– Skattepengar bör användas där de gör mest nytta. Som den största satsningen på bostadsområdet är det viktigt att utvärdera effektiviteten så att vi kan föra en saklig diskussion om stödets utformning och vara eller icke vara. Tyvärr tycks stödet inte främst träffa vare sig kommuner eller hushåll med störst behov av ett subventionerat byggande. Detta är en fråga som vår nya bostads- och jämställdhetsminister Märta Stenevi (MP) behöver ta tag i, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.

Svagt samband

Sambandet mellan antalet bostäder byggda med stödet och bostadsbrist i olika kommuner är svagt. I tre av de kommuner där bostadsbolagen erhållit mest stöd, Skövde, Örebro och Kalmar, fanns det fler bostäder per invånare 2019 än 1990. Möjligen kan förändringarna i investeringsstödet som innebär högre normhyra och en större pott för storstadsregioner stärka sambandet mellan stöd och bostadsbrist något framöver. 

De bostadssociala effekterna av stödet är begränsade. Analysen ger inget stöd för att ensamboende som flyttar in i en subventionerad lägenhet har lägre inkomst än den som flyttar in i reguljär nyproduktion. Jämfört med boende i övriga hyresbeståndet har de till och med högre inkomst. Inte heller unga vuxna tycks gynnas av stödet – det är ungefär lika många som flyttat in i bostäder som byggts med som i dem byggts utan stöd. Siffrorna för sammanboende hushåll pekar dock delvis i en annan riktning. 

– Om stödet ska finnas kvar bör villkoren justeras ytterligare. De förändringar som gjordes av januaripartierna i form av ökade sociala inslag och potter till olika regioner gick i rätt riktning, men är långt ifrån tillräckliga, säger Anna Broman.

Här kan du läsa Byggföretagens och Fastighetsägarnas debattartikel.

Här kan du ta del av hela rapporten.