Nu ska hanteringen av schaktmassor ses över | Byggföretagen

Nu ska hanteringen av schaktmassor ses över

Naturvårdsverket får i uppdrag att utreda hanteringen av jord- och schaktmassor, entreprenadberg och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål.

Publicerad:

Marianne Hedberg, miljöexpert, Byggföretagen.

Hanteringen av massor fungerar inte tillfredställande i alla avseenden idag, vilket leder till omotiverade kostnader, både för samhället och branschaktörer, miljöproblem och ett dåligt utnyttjande av resurser. En översyn behövs för att få kunskap om hur regelverk och andra styrmedel kan förändras för att åstadkomma en mer ändamålsenlig masshantering. Det skriver avgående miljöminister Isabella Lövin (MP) i ett pressmeddelande.

– Det här är en viktig seger för Byggföretagen! Vi har en situation idag där användbara och bra massor inte får återanvändas på ett ställe, men är okej på ett annat. Det här gör att massorna av praktiska skäl måste transporteras och läggas på deponi. Beräkningar visar att onödiga transporter av det här slaget kostar en halv miljard kronor per år, säger Marianne Hedberg, miljöexpert, Byggföretagen.

Enligt regeringen ska Naturvårdsverket göra en bred översyn av dagens hantering och föreslå hur regelverket och eventuella andra styrmedel kan justeras för att åstadkomma en mer ändamålsenlig hantering som bidrar till en cirkulär ekonomi. Regeringen ser att olika material med olika kvalitet och olika användningsområden kan behöva regleras på olika sätt. Naturvårdsverket ska redovisa uppdraget senast den 1 juni 2022.

Här kan du ta del av regeringens pressmeddelande