Så hanteras trakasserier på arbetsplatsen | Byggföretagen

Så hanteras trakasserier på arbetsplatsen

Enligt lag ska du som arbetsgivare arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering. Som ett led i detta arbete ska arbetsgivare ta fram riktlinjer och rutiner för att motverka trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Publicerad:

Byggföretagens steg-för-steg-guide beskriver vad du behöver ha dokumenterat och vilka åtgärder du måste vidta för att motverka trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. För att riktlinjer och rutiner ska fungera är det viktigt att alla i verksamheten känner till dem, se därför till att sprida informationen i hela organisationen. I Arbetsgivarguiden kan man även läsa mer om diskrimineringslagstiftningen i helhet, för att lära sig mer.

CS Riv & Håltagning AB agerade snabbt då en anställd blev utsatt för sexuella trakasserier

Efter att en artikel om och med medarbetaren Amanda Borneke*, Kvalitet- och miljöansvarig på CS Riv & Håltagning, publicerades i Byggnadsarbetaren fick hon ta emot en mängd trakasserier från mer eller mindre anonyma håll. Arbetsgivaren agerade då snabbt med stöttning.

– Det viktiga var att stötta Amanda – att få henne att känna att hon inte hade gjort något fel. Vi pratade och ventilerade även det som hade hänt med våra kollegor; i olika samtal och i fikarummet, säger Peo Olsson, huvudskyddsombud och arbetsledare på CS Riv & Håltagning.

Peo, som själv har varit länge i byggbranschen, ser att branschen håller på att förändras till det bättre men poängterar vikten av att skapa en god arbetskultur på arbetsplatsen. De riktlinjer och policies, som anställda tar emot i samband med nyanställning, tappar enligt Peo värde om de inte efterlevs och omvandlas i praktiken.

–  En anledning till att vi har en bra arbetskultur är att vi har en bra och stöttande ledning. När man påbörjar sin anställning hos oss blir man en i familjen. Vi bryr oss om varandra och betraktar varandra som kollegor. Punkt. Inte som kvinna eller man, säger Peo.

* Hon är ett rivjärn bland rivarna: ”Jag vill höja branschens standard”
Sexuella trakasserier efter tidningsartikel – ”Som att mata ett monster”
Fredagskrönika: Sexuella trakasserier efter reportage i fackets tidning