”Säker arbetsmiljö är en fråga för hela företaget” | Byggföretagen

”Säker arbetsmiljö är en fråga för hela företaget”

Ronny Jansson har gått den långa vägen, från betongarbetare via olika arbetsledande roller till vd för bygg- och fastighetskoncernen Credentia. Företaget har gjort en plan så att alla medarbetare ska hinna genomföra den obligatoriska utbildningen Safe Construction Training i god tid före 1 juli.

Publicerad:

Ronny Jansson gick byggprogrammet på gymnasiet och började därefter arbeta som betongarbetare, precis som sin pappa. Under 1980-talet fick Ronny förtroende som lagbas:

– Möjligheten att påverka och arbeta med människor har varit viktiga drivkrafter för mig genom hela karriären, säger han.

I slutet av 1980-talet ändrades anställningsformen för byggnadsarbetare från objektsanställning till tillsvidareanställning. Ronny och hans lag fick arbete hos JM. Där stannade han i nästan 25 år i olika roller såsom platschef, arbetschef, projektledare och produktionschef. 2011 rekryterades han av Credentia i Norrtälje och tre år senare blev han vd i företaget.

– Det var en omställning att flytta från ett stort till ett mindre företag. Jag lockades framförallt av möjligheten att få vara med och utveckla Credentia. Vi har gått från att vara ett fastighetsbolag till en projektutvecklare som även håller på med entreprenader.

Hur har du som vd satt din prägel på Credentia?

– Jag fokuserar mycket på personalutveckling samt att få alla motiverade och dra åt samma håll. Under mina år i bolaget har vi anställt många unga personer som ganska snabbt har fått stora ansvarsområden, med stöd av erfarna kollegor. Vi har också byggt upp starka interna strukturer och rutiner såsom miljö- och kvalitetsledningssystem, arbetsmiljöplan, intranät etc.

Från och med 1 juli 2021 krävs ett godkänt testresultat från utbildningen Safe Construction Training för alla som är verksamma vid arbetsplatser där ett av Byggföretagens medlemsföretag ansvarar för eller samordnar arbetsmiljöfrågor. Berätta om er plan för att genomföra utbildningen!

– Vi har beslutat att alla medarbetare ska genomföra utbildningen eftersom säker arbetsmiljö är en fråga för hela företaget. Vi börjar med produktionspersonalen i mars månad och övriga utbildas i april. Utbildningen sker på arbetsplatsen under arbetstid. Vi kommer också att informera våra underentreprenörer om utbildningen.

Vilken betydelse har den här utbildningen för branschen?

– Det är ett väldigt bra initiativ. Dels för att öka säkerhetsmedvetandet på individnivå, dels för att det signalerar att branschen tar arbetsmiljöfrågorna på allvar. Arbetsolyckor är den största rädslan man har som företagsledare. Våra medarbetare är mycket positiva till utbildningen, det sätter igång en nyttig diskussion kring det dagliga arbetsmiljöarbetet i företaget. Det är bra att det finns en deadline när utbildningen ska vara genomförd.

Har du några tips som kan underlätta utbildningen för andra byggföretag?

– Gör en plan för hur, var och när utbildningen ska genomföras. Informera personalen om bakgrunden till och syftet med utbildningen. Jag tror det är viktigt att företagsledningen går i täten och gör utbildningen själva.

Vilka utmaningar och möjligheter ser du för Credentia framöver?

– En kombinerad utmaning och möjlighet är att vi öppnade ett kontor i Solna förra året. Nu har vi flera nya projekt som startar i området och ska rekrytera 30 personer, både hantverkare och tjänstemän.

Faktaruta

Ronny Jansson, vd Credentia
Född: 1960
Familj: Fru och fyra barn, fyra barnbarn
Bor: Rimbo i Norrtälje kommun
Fritid: Hemmasnickeri, matlagning, föreningsliv
För mer info: https://www.credentia.se