Sund konkurrens på byggföreningsstämmorna i Dalarna och Gävleborg 11 mars | Byggföretagen

Sund konkurrens på byggföreningsstämmorna i Dalarna och Gävleborg 11 mars

När Dalarnas och Gävleborgs byggförening anordnar byggföreningsstämmor den 11 mars bjuds det även på en gemensam föreläsning kring Sund konkurrens. Eva Thor och Anders Hansson, Bransch- och föreningsansvarig i Dalarna resp Gävleborg berättar mer.

Publicerad:

Varför anordnar ni en föreläsning kring Sund konkurrens i samband med byggföreningsstämmorna?

Sund konkurrens är ett av Byggföretagens fokusområde och under 2021 intensifieras arbetet kring detta.

Berätta kort om föreläsningarna?

Sund konkurrens – Claes Thunblad, Nationell Samordnare Sund konkurrens Byggföretagen

Claes Thunblad berättar om Byggföretagens arbete för att stävja den osunda konkurrensen i byggbranschen.

Stoppa fusket  – Anna Lena Norberg, stoppafusket.se 

Anna-Lena är i botten journalist men har på senare tid jobbat mer och mer som konsult och utredare, bland annat var hon konsult under två års tid vid Byggföretagen. Anna-Lenas specialämne är lönedumpning och smutskonkurrens. Det kommer bli en föreläsning med ett flertal exempel på fuskande företag från verkligheten varvat med olika lagar och regler.

Slutligen – Hur anmäler man sig?

Anmälan och mer info Dalarnas byggföreningsstämma

Anmälan och mer info Gävleborgs byggföreningsstämma

P.g.a. COVID-19 och Folkhälsomyndighetetens rekommendationer kommer årsstämmorna 2021 genomföras digitalt via Teams.

Eva Thor och Anders Hansson
Bransch- och föreningsansvarig, Dalarnas resp Gävleborgs byggförening