Sund konkurrens på byggföreningsstämmorna i Västernorrland och Östersund 18 februari | Byggföretagen

Sund konkurrens på byggföreningsstämmorna i Västernorrland och Östersund 18 februari

När Västernorrlands och Östersunds byggförening anordnar byggföreningsstämmor den 18 februari  bjuds det även på en gemensam föreläsning kring Sund konkurrens.  Hanna Magnusson och Christin Andersson, Bransch- och föreningsansvarig i Västernorrland resp Östersund berättar mer.

Publicerad:

 

Varför anordnar ni en föreläsning kring Sund konkurrens i samband med byggföreningsstämmorna?

Sund konkurrens är ett av Byggföretagens fokusområde och under 2021 intensifieras arbetet kring detta. Vi har även i ett nätverk för Sund konkurrens i Västernorrland & Jämtland tillsammans med Byggnads, SEKO, Arbetsmiljöverket och Skatteverket.

Berätta kort om föreläsningarna?

Stoppa fusket  – Anna Lena Norberg, stoppafusket.se 

Anna-Lena är i botten journalist men har på senare tid jobbat mer och mer som konsult och utredare, bland annat var hon konsult under två års tid vid Byggföretagen. Anna-Lenas specialämne är lönedumpning och smutskonkurrens. Det kommer bli en föreläsning med ett flertal exempel på fuskande företag från verkligheten varvat med olika lagar och regler.

Schysst Byggare – Håkan Lind, kommunikationschef Byggföretagen

Håkan Lind kommer ge våra medlemsföretag konkreta tips på hur de kan marknadsföra sig som Schysst Byggare.

Slutligen – Hur anmäler man sig?

Anmälan och mer info Västernorrlands byggföreningsstämma

Anmälan och mer info Östersunds byggföreningsstämma

P.g.a. COVID-19 och Folkhälsomyndighetetens rekommendationer kommer årsstämmorna 2021 genomföras digitalt via Teams.

Hanna Magnusson och Christin Andersson
Bransch- och föreningsansvarig, Västernorrlands resp Östersunds byggförening