Tema framtiden på Skaraborgs anläggardag 2021 | Byggföretagen

Tema framtiden på Skaraborgs anläggardag 2021

-Riktigt givande!, sammanfattar Maria Skoog, bransch- föreningsansvarig. Temat var framtiden och deltagarna många. Över 60 personer från kommuner, myndigheter, fastighetsägare och medlemsföretag diskuterade branschens utmaningar. Och lösningar. 4D-simulering, VDC och 3D-mapping var bara några exempel.

Publicerad:

Maria Skoog är bransch- och föreningsansvarig i Skaraborg.

Ni skulle egentligen pratat digitalisering, men ändrade, varför?

Med tanke på pandemin och vad den för med sig i form av restriktioner och påverkan även på vår bransch kändes det angeläget att diskutera just utmaningar. Det vi har framför oss i närtid och längre fram. Inte minst hur vi tillsammans, samhällets olika aktörer, ska hitta lösningar. Mer exakt diskuterade vi hur anläggningsbranschen kommer att utvecklas.

Vad kom det för spaningar som vi kan ta med oss in i framtiden?

Först ut pratade vi om autonomi och robotisering, GPS, radar, 3D-mapping med drönare, förarlösa maskiner och mycket mer. Det var både roligt och spännande.

Skärmbilder från mötet.

Därefter fick vi mer konkreta exempel inom VDC (Virituell Design Construction) som tex hur de arbetar med drönardata och 4D-simulering så man får logistik och tidsplaner. Både entreprenörer och beställarledet tyckte det var givande. Att på ett enkelt sätt kunna förklara var man är i bygget vid olika månader och hur detta påverkar omledningar och när det är extra mycket belastning av transporter. BIM är redan ett verktyg, men det kommer bli ännu större och viktigare redan nu i närtid. En utmaning för alla våra utbildningsgivare.

Vad har du härnäst på agendan?

Stämman 4 mars och sedan i april har vi Arlanda Säkerhetspark.