Bonus malus förändras den 1 april 2021 | Byggföretagen

Bonus malus förändras den 1 april 2021

Från den 1 april 2021 får elbilar med nollutsläpp högre bonus, medan de flesta andra biltyper får en högre fordonsskatt. Förändringen träffar alla nya bilar som har klass I och II samt lätta bussar och lätta lastbilar, som nyregistreras från och med 1 april.

Publicerad:

Det här är bonus malus
Bonus malus-systemet innebär att miljöanpassade fordon med lägre utsläpp av koldioxid får en bonus, medan fordon med högre utsläpp av koldioxid får en högre skatt (malus). Malusskatten gäller i tre år från första registrering.

Gynnar elbilar
De nya reglerna innebär att bonusen höjs från 60 000 kronor till 70 000 kronor vid köp av en ny bil med nollutsläpp av koldioxid. Samtidigt sänks den högsta möjliga bonusen för laddhybrider från strax under 60 000 kronor till max 45 000 kronor.

En annan förändring blir att gränsen för att överhuvudtaget få bonus ändras från 70 gram koldioxid per kilometer (blandad körning enligt WLTP-mätnormen) till 60 gram.

Skatten höjs för bensin- och dieselbilar
Gränsen för när malus, det vill säga höjd fordonsskatt, börjar tas ut sänks från 95 till 90 gram. Dessutom höjs malusskatten, varje gram över brytpunkterna 90 respektive 130 gram koldioxid per kilometer kommer att kosta 107 respektive 132 kronor. Dagens nivåer är 82 samt 107 kronor. Detta gäller för bensinbilar.

För dieselbilar gäller malusskatten redan idag från första utsläppsgrammet. Det finns även ett bränsletillägg. En dieselbil får alltså väsentligt högre årlig fordonsskatt, under den period som malusskatten tas ut.

Förmånsbilen blir dyrare
Den höjda fordonsskatten och de nya reglerna kring bonus malus göra det dyrare att ha en förmånsbil från arbetsgivaren, malusbeloppet ingår nämligen i beräkningen av förmånsvärdet. Vid årsskiftet togs också den s.k. miljörabatten för förmånsbilar bort. Tidigare var nedsättningen 40 procent av nybilspriset, med ett tak på 10 000 kr, för exempelvis laddhybrider eller gasbilar. Att miljörabatten tagits bort påverkar förmånsvärdet även för förmånsbilar köpta innan år 2021. Det spelar alltså ingen roll vilket datum bilen är tagen i trafik, alla bilar som är laddbara eller drivs av gas får nu ett högre förmånsvärde.

Regeringen har även lämnat förslag avseende ”Justerad beräkning av bilförmån”. Förslaget innebär i korthet att det ska bli dyrare att ha en tjänstebil som förmånsbeskattas. Detta för att kostnaden bättre ska spegla den verkliga kostnaden för att själv äga och driva samma bil. De nya reglerna föreslås träda i kraft redan 1 juli 2021.

Mer information om bilförmån och bonus malus-systemet finns hos Skatteverket och Transportstyrelsen (obs! nuvarande regler).

Här kan du läsa mer om de nya nivåerna i bonus malus som gäller från och med 1 april.