Byggföretagen tar fram en ny reformagenda | Byggföretagen

Bygg­företagen tar fram en ny reformagenda

Byggföretagen vässar påverkansarbetet. Nu inleds processen med att ta fram en ny reformagenda som samlar önskvärda policyförslag inom samhällsbyggnadsområdet.

Publicerad:

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

– Byggföretagen ska hjälpa våra medlemmar till bättre affärer. Det måste bli enklare att starta företag, växa och utvecklas. Nästa år är det val till kommuner och riksdag. I god tid innan valet ska vi ge Byggföretagens syn på vilka reformer medlemsföretagen behöver, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.  

Dialog med medlemsföretagen

Nu påbörjas en dialog med medlemsföretag över hela landet kring prioriterade frågor för bygg- och anläggningsbranschen. Svaren kommer att ligga till grund för utarbetade policyförslag – som sedan sammanfattas i en offensiv agenda för hela samhällsbygget.  

– Kontakten med medlemmarna är central. Det ska vara lätt för befintliga och blivande medlemmar att se vilka frågor Byggföretagen driver. Reformprogrammet kommer även göra det enklare för politiska beslutsfattare. Det här är vad som krävs för att rusta Sverige för en växande befolkning, säger Tanja Rasmusson.  

Tydlig ambition

Det färdiga programmet Så bygger vi Sverige bättre – en offensiv agenda för hela samhällsbygget presenteras i september 2021. Formerna för lanseringen är inte bestämda. Däremot är ambitionen med arbetet tydlig.   

– Reformagendan ska grundas i Byggföretagens övertygelse om att långsiktighet varar längst, att hållbarhet lönar sig och att framgång är störst när den delas av många, säger Tanja Rasmusson.