Dags för Byggföretagens stora konjunkturprognos | Byggföretagen

Dags för Bygg­företagens stora konjunkturprognos

Hallå där! Johan Deremar, prognosansvarig hos Byggföretagen, som just nu lägger sista handen på vårens konjunkturrapport.

Publicerad:

Johan Deremar, nationalekonom, Byggföretagen

Vad innehåller Byggkonjunkturen?

Den innehåller analyser och prognoser på byggmarknadens tre ben; bostäder, lokaler och anläggningar. Vidare analyseras och prognostiseras även byggarbetsmarknaden. Rapporten innehåller också en omvärldsanalys samt en analys och prognos på utvecklingen i svensk ekonomi. Den är ett viktigt instrument för t ex Regeringskansliet och brukar få visst medialt genomslag. 

Hur är tendensen i konjunkturen just nu?

Förhoppningsvis kommer Coronakrisen bli bortvaccinerad under året. För bygg- och anläggningsbranschen innebär det att vissa segment kommer att växla upp – medan andra växlar ned. Totalt sett ser framtidsbilden relativt ljus ut. Både för ekonomin i stort och för bygg.

Vilket datum kommer konjunkturrapporten vara färdig?

Rapporten publiceras den 30 mars. Då hoppas vi att så många som möjligt vill läsa om läget för byggmarknaden framöver.