Hej, Ann-Sofie Lind! | Byggföretagen

Hej, Ann-Sofie Lind!

Du är ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor i väst. Lärlingar är i fokus för utbildningar du ska hålla i under april och maj inom ramen för BYN-samarbetet.

Publicerad:

Ann-Sofie Lind, företagsrådgivare kompetensförsörjning på Byggföretagen i väst. Foto: Emelie Asplund

Vad handlar utbildningarna om?

Vi har ett nytt yrkesutbildningsavtal för lärlingar som börjar gälla nu 2020/2021, så vi kommer att gå igenom förändringarna i nya avtalet.

För lärlingarna införs samtidigt ett nytt datasystem för arbetsgivarna och lärlingarna att använda. Därför passar vi även på att visa upp hur man som arbetsgivare på rätt sätt hanterar lärlingar i systemet.

När är tillfällena och hur anmäler man sig?

Boka upp 14 april eller 18 maj och anmäl direkt till mig på mail;
ann-sofie.lind@byggforetagen.se

Vem riktar de sig till?

De riktar sig till företagsrepresentanter som handleder eller administrerar lärlingar.

BYN, Byggbranschens yrkesnämnd, är ett samverkansorgan för Byggföretagen, Byggnads, Maskinentreprenörerna och Seko. BYN arbetar ”för att det inom bygg- och anläggningsbranschen ska finnas välutbildade och kompetenta yrkesarbetare”.