Kunskapsbank ska samla byggbranschen mot oseriösa aktörer | Byggföretagen

Kunskapsbank ska samla byggbranschen mot oseriösa aktörer

Idag öppnar en ny Kunskapsbank mot fusk och regelbrott i byggbranschen. I Kunskapsbanken får seriösa aktörer verksamma i den svenska bygg- och anläggningssektorn tillgång till konkreta tips, viktiga verktyg, kunskap och inspiration kring området sund konkurrens. "Kunskap och kompetens är en nyckelfråga i arbetet för en schysst byggbransch fri från fusk. Det är viktigt att alla som verkar i branschen har bra insikt i vilka lagar och regler som gäller samtidigt som de vet hur man på bästa sätt kan använda sig av kontrollverktygen som finns för att styra bort oseriösa aktörer," säger Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens på Byggföretagen.

Publicerad:

Kunskapsbanken vänder sig främst till regionala och lokala aktörer, beslutsfattare och tjänstemän, företag, myndigheter, fack, arbetsgivare och övriga som aktivt verkar för en schysst byggbransch.

”I Kunskapsbanken har vi paketerat relevant material med reflektionsfrågor, faciliteringsvägledning och råd för hur man kan lägga upp ett samtal eller en workshop tillsammans med andra. Vi behöver stärka det regionala och lokala arbetet för sund konkurrens och Kunskapsbanken skapar en bra grund för det arbetet,” säger Claes Thunblad.

Frågan om sund konkurrens är ett prioriterat fokusområde för Byggföretagen. Just nu utbildas organisationens medarbetare vid samtliga 26 lokalkontor runt om i landet kring de verktyg som finns i Kunskapsbanken. Målet är att skapa regionala och lokala nätverk samt konkreta handlingsplaner för att stävja fusket i branschen.

Kunskapsbanken möjliggörs genom samverkan mellan Byggföretagen och 11 andra fack och arbetsgivarorganisationer och innehållet kommer succesivt att fyllas på.

”Arbetsmarknadens parter har under de senaste åren samverkat utifrån vår gemensamma strategiska agenda för sund konkurrens och schyssta byggen. Vi har enats kring en gemensam vision, gemensamma arbetssätt och spelregler som alla aktörer i och kring sektorn ska följa. Det handlar om att forma en attraktiv, sund och säker bygg- och anläggningssektor,” säger Claes Thunblad.

Kunskapsbanken återfinns på www.byggforetagen.se/sund-konkurrens-kunskapsbank