Samarbete för sund konkurrens i byggbranschen ges statligt stöd | Byggföretagen

Samarbete för sund konkurrens i byggbranschen ges statligt stöd

Den partsgemensamma bidragsansökan för att stärka arbetet för sund konkurrens i byggbranschen har beviljats. Byggföretagen och tio andra fack och arbetsgivarorganisationer får 900 000 kronor i finansiellt stöd från Arbetsmiljöverket för åtgärder som syftar till att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet.

Publicerad:

- En grundförutsättning för att nå målet om sund konkurrens i bygg- och anläggningssektorn är allas gemensamma ansvar och att samverkan mellan parterna fungerar är enormt viktigt, säger Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens.

– Det här är fjärde gången vi söker och beviljas stöd för vårt arbete för sund konkurrens och schyssta byggen. Det är en bekräftelse på att våra gemensamma insatser för en attraktiv, sund och säker byggbransch är prioriterade och ger resultat, säger Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens på Byggföretagen.

Sedan 2018 har Byggföretagen och Byggnads arbetat i projektet Sund konkurrens och schyssta byggen. Tillsammans har parterna skapat en strategisk agenda, med en gemensam vision, arbetssätt och spelregler som gäller alla aktörer i och kring bygg- och anläggningssektorn. Med det finansiella stödet kommer parterna att kunna ta fram verktyg som krävs för agendans genomförande samt ta ytterligare steg i samverkan för sund konkurrens.

– Under 2021 ska vi bygga regionala och lokala nätverk för sund konkurrens och ta fram anpassade och väl förankrade handlingsplaner runt om i hela landet. Vi ska stärka arbetet med kunskap och kompetens och ta fram gemensamma riktlinjer för kravställning, kontroll och uppföljning som omfattar alla beställarled i branschen. Vi kommer att utveckla en sund och kontrollerad söktjänst där schyssta och organiserade medlemsföretag blir lätta att hitta och anlita. Under hösten genomför vi också ett forum för sund konkurrens och schyssta byggen då vi och alla andra aktörer i och kring branschen samlas kring denna viktiga fråga, säger Claes Thunblad.

Följande arbetsgivarorganisationer och fackförbund står bakom ansökan till Arbetsmiljöverket:  Byggföretagen. Maskinentreprenörerna. Måleriföretagen. Installatörföretagen. Glasbranschföreningen. Plåt & Ventföretagen. Svenska Byggnadsarbetarförbundet. SEKO. Ledarna. Unionen. Elektrikerförbundet.