Stark konjunktur - så ökar nybyggnationen i din region | Byggföretagen

Stark konjunktur – så ökar nybyggnationen i din region

Bostadsbyggandet drar upp bygginvesteringarna i regioner med närhet till Stockholm och i norra Sverige.

Publicerad:

Johan Deremar, nationalekonom, Byggföretagen

”I Södermanland ökar bygginvesteringarna i bostäder med 23 procent under prognosperioden 2020-2022. Motsvarande siffra för Gävleborg är 22 procent och Västmanland 21 procent. Det är möjligt att vi ser början på en större regionförstoring till följd av Corona-pandemin”, säger Johan Deremar, prognosansvarig, Byggföretagen.

Även i norra Sverige utvecklas bostadsbyggandet starkt fram till 2022.

”I Norrbotten ökar bygginvesteringarna i bostäder med 22 procent och i Västerbotten med 19 procent. Det kan jämföras med Stockholm som har en ökning på 8 procent”, säger Johan Deremar.

Byggföretagens nya konjunkturprognos visar att bygg- och anläggningsbranschens sammanlagda investeringsvolym, som innefattar bostäder, lokaler och anläggningar, ökar från 535 miljarder kronor under 2020 till 571 miljarder kronor 2022. Byggföretagen prognostiserar att antalet sysselsatta inom bygg- och anläggning ökar med 8 700 personer.