Starkare byggkonjunktur ger 8 700 fler sysselsatta | Byggföretagen

Starkare bygg­konjunktur ger 8 700 fler sysselsatta

Byggföretagen prognostiserar en stark återhämtning för bygg- och anläggning. - Antalet sysselsatta ökar med 8 700 personer fram till 2022. Byggmarknaden påverkas positivt av en bostadsinjektion, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Publicerad:

Förra vårens mest dystra scenarion har undvikits. Enligt Byggföretagen började varslen falla tillbaka under slutet av 2020. Byggföretagen räknar med 53 000 påbörjade bostäder i flerbostads- och småhus under 2020. För 2021 och 2022 är prognosen 57 000 respektive 59 500.

– Bostadsbyggandet ökar igen efter några sämre år. Pandemin har påverkat nybyggnationen mindre än t ex det skärpta amorteringskravet. Nu finns möjlighet till ett nytt momentum så länge politiken inte gör det svårare för vanliga löntagare att låna, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Bygg- och anläggningsbranschens sammanlagda investeringsvolym, som innefattar bostäder, lokaler och anläggningar, ökar från 535 miljarder kronor under 2020 till 554 miljarder kronor 2021.

– Samtidigt har regeringen inte gjort någon extrasatsning på infrastrukturen under pandemin. Vi räknar också med att det offentliga anläggningsbyggandet minskar redan 2022, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Totalt bedömer Byggföretagen att Sveriges BNP växer med 3,4 procent under innevarande år.