Ändring av avtalat pris till följd av ökade kostnader för material | Byggföretagen

Ändring av avtalat pris till följd av ökade kostnader för material

Kostnadsökningen till följd av kraftigt höjda priser på material kan under vissa förutsättningar påföras beställaren genom ändring av det avtalade priset för entreprenaden.

Publicerad:

Priserna skenar på byggmaterial.

Under våren 2021 har flera materialleverantörer aviserat om kraftigt höjda priser på material. Enligt de uppgifter Byggföretagen har fått uppgår prishöjningarna i vissa fall till så mycket som 65 procent. Prishöjningarna innebär en kostnadsökning för många av Byggföretagens medlemmar. Det är viktigt att enskilda medlemsföretag tar höjd för eventuella kostnadsökningar i sin prissättning inför anbudsgivning. I pågående projekt kan under vissa förutsättningar kostnadsökningarna påföras beställaren. 

Mer information om hur riskerna med kostnadsökningar kan minimeras och hanteras