Byggföretagen kommenterar regeringens vårbudget | Byggföretagen

Bygg­företagen kommenterar regeringens vårbudget

Regeringen lägger 45 miljarder kronor på reformer i vårbudgeten som presenterades under torsdagen. Samtidigt kvarstår frågetecken kring eventuella skattehöjningar och det faktiska utrymmet för investeringar.

Publicerad:

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

– Ökat bostadsbyggande, mer kapacitet på väg och järnväg och bättre möjligheter till en hållbar omställning är centralt för omstarten av Sverige. Här vill Byggföretagens medlemsföretag ta ansvar för samhällsutvecklingen och bidra. Därför behöver regeringen redan nu titta bortom krisåtgärderna och satsa på långsiktiga reformer som t ex sänkta arbetsgivaravgifter, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Totalt sett bedömer regeringen att den ekonomiska aktiviteten väntas minska något under inledningen av 2021 för att därefter successivt öka. Sveriges BNP bedöms öka med 3,2 och 3,8 procent 2021 och 2022. 

Här kan du läsa mer om innehållet i vårbudgeten.