Byggföretagen om nya infrastrukturpropositionen | Byggföretagen

Bygg­företagen om nya infrastrukturpropositionen

Regeringen har presenterat den nya infrastrukturpropositionen. Den ekonomiska ramen för 2018–2029 omfattar 622,5 miljarder kronor i 2017 års penningvärde. Ramen för perioden 2022–2033 föreslås till 799 miljarder i 2021 års priser.

Publicerad:

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Trafikverket bedömer att den föreslagna ramen räcker för att upprätthålla vägnätets och järnvägens nuvarande kapacitet – samt till investeringar som redan är beslutade och har fått en prislapp. Däremot menar Trafikverket att det inte finns resurser till nya investeringsprojekt.

Kapaciteten behöver öka

”Kapaciteten behöver öka genom ännu fler investeringar. Satsningar på underhåll av befintlig järnväg, väg och hamnar står inte i motsatsförhållande till nyinvesteringar som en möjlig höghastighetsbana. Genom att hantera nya stambanor utanför den nationella transportplanen har regeringen fortfarande möjlighet att initiera ett verkligt initiativ med fokus på hållbara transporter”, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Byggföretagen är sedan tidigare skarpt kritiska till regeringens öppning för att återförstatliga delar av järnvägsunderhållet.

”Varje utredning har visat att upphandling på en öppen marknad i konkurrens leder till bäst resultat. Infrastrukturutbyggnaden ska inte behöva tappa tid och tempo på grund av en omorganisering av järnvägsunderhållet till statlig regi”, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Möjlighet till 285 000 nya bostäder

Helhetsförslaget på nya stambanor som förhandlats fram av staten, kommuner och regioner i Sverigeförhandlingen kostar enligt Trafikverkets senaste bedömning 295 miljarder kronor. Sverigeförhandlingen innehåller även konkreta planer på drygt 285 000 nya bostäder.

Här kan du läsa mer om infrastrukturpropositionen.