Därför är miljöcertifiering en konkurrensfördel | Byggföretagen

Därför är miljöcertifiering en konkurrensfördel

Byggföretagens experter Marianne Hedberg, miljö, och Birgitta Govén, energi, medverkar den 28 april i ett webbinarium om miljöcertifiering av byggnader hos Swedish Green Building Council.

Publicerad:

Marianne Hedberg, miljöexpert, Byggföretagen.

Byggföretagen har i uppgift att på olika sätt stötta medlemsföretagen i arbetet för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor 2045. Därför bör miljöcertifiering ses som en möjlighet och inte enbart betraktas som en utmaning.

”Den som skaffar kunskaper och utvecklar hållbara arbetsmetoder kommer både att ha gott om jobb och en bra ekonomi. Även mindre företag har en viktig roll i projekt som certifieras”, säger Marianne Hedberg, miljöexpert, Byggföretagen.

Här kan du läsa mer och anmäla dig till SGBC:s webbinarium.