Nationalekonomen: Planfinansiering blir ryckigt | Byggföretagen

Nationalekonomen: Planfinansiering blir ryckigt

Regeringens infrastrukturproposition är inte tillräcklig för att dels betala tillbaka skulden som långvarig underfinansiering fört med sig, dels investera i nya stambanor. Det menar Byggföretagens nationalekonom Johan Deremar som analyserat reformutrymmet.

Publicerad:

Johan Deremar, nationalekonom, Byggföretagen

Den ekonomiska ramen för 2018–2029 omfattar 622,5 miljarder kronor i 2017 års penningvärde. Ramen för perioden 2022–2033 föreslås till 799 miljarder i 2021 års priser. Men satsningen är inte så generös som infrastrukturminister Tomas Eneroth valt att beskriva propositionen.

”Den totala årliga summan är knappt 67 miljarder. Det ligger nära vår bedömning av behovet – med brasklappen att Byggföretagens analys håller nya stambanor utanför den summan”, säger Johan Deremar.

Regeringen bör följa Trafikverket

Byggföretagen menar att regeringen bör följa Trafikverkets förslag och lyfta ut höghastighetsbanorna ur den nationella planen.

”Lånefinansiering gör att projektet kan färdigställas snabbt. Planfinansiering blir ryckigare. De tre järnvägssnuttarna som har börjat byggas kommer inte att ge någon samhällsekonomisk nytta innan de byggs ihop till ett system. Och det kommer ta väldigt många år”, säger Johan Deremar.

Här kan du ta del av hela infrastrukturpropositionen.