Parterna i gemensam utbildning för Sund konkurrens | Byggföretagen

Parterna i gemensam utbildning för Sund konkurrens

Sund konkurrens i bygg- och anläggningsbranschen är en prioriterad fråga för Byggföretagen. Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens utbildar fackförbundet Byggnads i ämnet. Utbildningen innefattar den strategiska agendan för sund konkurrens och schyssta byggen, kunskapsbanken och dialog- och reflektionsverktyg för sund konkurrens.

Publicerad:

- En grundförutsättning för att nå målet om sund konkurrens i bygg- och anläggningssektorn är allas gemensamma ansvar och att samverkan mellan parterna fungerar är enormt viktigt, säger Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens.

– I vårt senaste pass utbildade vi ett trettiotal medarbetare och förtroendevalda inom Byggnads. Vi går igenom kunskapsmaterial och verktyg som fack- och arbetsgivarorganisationer tagit fram gemensamt, säger Claes Thunblad.

Genom att utbilda medarbetare i både Byggföretagen och Byggnads säkrar organisationerna upp resultatet av samverkan vilket leder till konkreta åtgärder runt om i landet.

– En grundförutsättning för att nå målet om sund konkurrens i bygg- och anläggningssektorn är allas gemensamma ansvar och att samverkan mellan parterna fungerar är enormt viktigt. Då måste vi också hjälpas åt för att sprida kunskap och nyttja de verktyg som skapats för regelefterlevnad.

Läs mer om den strategiska agendan och dialog- och reflektionsverktygen för sund konkurrens: www.byggforetagen.se/sund-konkurrens-kunskapsbank.