”Pulsklockan” som räddar liv från distans vinner priset Årets innovation 2020 | Byggföretagen

”Pulsklockan” som räddar liv från distans vinner priset Årets innovation 2020

- Det är en ära att lösningen utsetts till Årets innovation. Med engagemang, förslag och kritik av medarbetare på NCC, Skanska, Svevia och Peab som i testövningar utsatts för utmaningar i fält, Region Västerbottens traumateam och ambulanspersonal som givit feedback och Umeå Universitets sakkunskap har det här möjliggjorts, säger Hans Hedberg, projektledare för Byggföretagens utvecklingsprojekt Livräddning på distans till SBUF.

Publicerad:

Säkerhet är en prioriterad fråga för Byggföretagen. På bilden tränar deltagarna på ett kritiskt moment.

Säkerhet är ett prioriterat fokusområde för Byggföretagen. Tillsammans med flera stora medlemsföretag har organisationen startat projektet Livräddning från Distans. Hans Hedberg, projektledare med ansvar för utvecklingsprocessen, berättar mer.

Vem är upphovsmakare?

– Projektet är initierat via Byggföretagen och medlemsföretag i Norra Norrland och finansierat via SBUF. Projektets fokus handlar om att stödja livräddning och omhändertagande från distans innan en ambulans når fram till en olycksplats. Vi har tittat på hur oljeindustrin och vindkraftsindustrin arbetar med tekniklösningar för att kommunicera med medicinsk expertis på distans.

Har ni utvecklat en särskild teknik för detta?

– Ja. Vi har utvecklat en teknik som förstahjälpen utbildad personal skulle kunna använda utan att för den skull vara utbildad sjuksköterska. I samarbete med Umeå Universitet och ett pågående samverkansprojekt i Indien har vi utvecklat en biosensor, ungefär som en ”pulsklocka”, som skulle kunna mäta och sända medicinsk data från en skadad person som EKG, blodtryck, syremättnad samt hjärt- och lungljud. Till den här sensorn utvecklade vi också en videolösning så att olycksplatsen, ambulans och akutmottagning kan kommunicera med varandra, både seende och medlyssning och på så sätt kunna ge råd och stöd.

Fungerar det här i verkligheten?

– I projektet har vi tack vare deltagande medlemsföretag och deras personal nu utvecklat teknik och vårdmodell anpassad för branschens behov. Vi har genom testövningar kunnat konstatera att icke vårdutbildad personal genom råd och stöd via videosupport faktiskt kan utföra avancerade livräddningsprocedurer innan ambulansen anlänt till olycksplatsen. Idag finns redan konceptet I Vänta På Ambulans (IVPA), och resultatet från detta projekt har även väckt intresse från samhället vilka använder sig av detta koncept.

”Vi har utvecklat en teknik som förstahjälpen utbildad personal skulle kunna använda utan att för den skull vara utbildad sjuksköterska,” säger Hans Hedberg projektledare för Livräddning från Distans.