Andningsskydd kan behövas vid arbete i någon annans hem | Byggföretagen

Andningsskydd kan behövas vid arbete i någon annans hem

God ventilation är avgörande för att luftkvaliteten ska vara bra i en lokal där människor arbetar. Vid dålig ventilation ökar mängden smittämnen och föroreningar, och risken för smittspridning och annan övrig ohälsa ökar. Arbetsmiljöverket rekommenderar därför att arbetsgivare förser arbetstagare med andningsskydd och visir på arbetsplatser med dålig ventilation.

Publicerad:

- Eftersom det framkommit att Covid-19 kan spridas som luftburen smitta, och inte bara vid mer direkta kontakter, så är det såklart viktigt att komplettera åtgärderna mot smittspridning, säger Berndt Jonsson, nationella samordnare för säkerhet på Byggföretagen.

Åtgärderna arbetsgivarna kan behöva ta är att:

  • Säkerställa luftbyte genom ventilation eller vädring.
  • Se till att andra personer inte vistas i det aktuella utrymmet inför att arbetet ska påbörjas

– I vår bransch är det sällsynt att vi behöver arbeta i miljöer med känd smitta eller särskild anledning att befara smitta. I händelse av att arbete måste utföras under sådana omständigheter så behövs åtgärder i linje med vad som krävs i vård och omsorg.

Mer information finns på Arbetsmiljöverkets hemsida.