Byggföretagen kommenterar strandskyddsutredningen | Byggföretagen

Bygg­företagen kommenterar strandskyddsutredningen

Byggföretagen förordar att strandskyddet görs om i grunden och att kommunerna får ökad beslutsmakt i frågor gällande strandskydd. "Det måste bli tydligare att markanvändning vid stränder i tätortsmiljö är en kommunal fråga", säger Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.

Publicerad:

Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.

Enligt Byggföretagen är det olyckligt att länsstyrelserna får utökade möjligheter att återinföra strandskydd. Utredningen vill också göra det avsevärt svårare att bygga i stadsnära miljöer och att få undantag för nybyggnation enligt dagens lagstiftning.

”Byggföretagen anser att ett nytt särskilt skäl bör läggas till i miljöbalkens 7 kap. 18 § med lydelsen ”området behöver tas i anspråk för tätortsutveckling som stöds av kommunens planering enligt plan- och bygglagen.” Ett sådant tillägg ger kommuner som behöver utveckla och förtäta större möjligheter att göra det, säger Anna Broman.

Strandskyddsutredningen är framtagen inom ramen för januariavtalet. Enligt avtalet mellan den rödgröna regeringen, Centern och Liberalerna ska det bli enklare att få bygga strandnära i områden med lågt exploateringstryck.