Byggföretagen varnar för regeringens bankskatt | Byggföretagen

Bygg­företagen varnar för regeringens bankskatt

Regeringen går vidare med förslaget på en ny bankskatt. Byggföretagen är starkt kritiskt till reformen - ökad skatt på utlåning till företag och privatpersoner gör det svårare att bygga bostäder som fler har möjlighet att köpa.

Publicerad:

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

– Bankskatten går stick i stäv med ambitionen om ett ökat bostadsbyggande och lägre trösklar in till bostadsmarknaden. Bankerna kommer ta ut kostnaden på sina kunder – oavsett om det är fastighetsägaren som tillhandahåller hyresrätter, eller privatpersonen som vill köpa sin första bostadsrätt, säger Catarina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Byggföretagen vill att regeringen stoppar bankskatten då den, tillsammans med nya riskvikter för kommersiella fastigheter och de så kallade Basel IV-reglerna som begränsar utrymmet för banker att använda interna modeller för att beräkna kapitalkrav, kommer att slå hårt mot bostadsmarknaden.

Kostnadsökning för kunderna

– Sverige behöver inte fler kostnadsökningar, utan bostadspolitiska reformer som riktar sig till alla som saknar kapital, kötid och kontakter, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Bankskatten beräknas ge ökade skatteintäkter med fem miljarder kronor 2022 och med ytterligare en miljard kronor från 2023. Remissvar ska inkomma till Finansdepartementet senast den 18 juni.

Läs mer om vad regeringens senaste förslag innebär

Läs mer om Byggföretagens kritik mot bankskatten