Carin Stoeckmann omvald till ordförande för Byggföretagen | Byggföretagen

Carin Stoeckmann omvald till ordförande för Bygg­företagen

På årets stämma för bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen omvaldes Carin Stoeckmann, vd Byggmästar’n i Skåne AB, till förbundsordförande.

Publicerad:

– Jag är mycket stolt över att ha fått förtroendet att fortsätta leda Byggföretagen. Det senaste året har i mångt och mycket präglats av coronapandemin. När Sverige nu står inför en återstart har bygg- och anläggningsbranschen nyckelroll. Vi utgör 11 procent av landets BNP och har både avsikten och förmågan att bygga oss ur krisen, säger Carin Stoeckmann.

– Byggföretagen som organisation ska ha fortsatt fokus på medlemsnytta och att skapa attraktiva kollektivavtal och sundare konkurrens, förbättra kompetensförsörjningen och öka säkerheten. Vi ska fortsätta digitalisera branschen och se till att hållbarhetsfrågorna finns med inom alla områden, gärna kopplade till Agenda 2030, säger Carin Stoeckmann.

Vid stämman valdes två nya ledamöter in i förbundsstyrelsen – Margareta Hansson, Nynäs Tak och Entreprenad Stockholm AB (nyval) samt Stefan Lindbäck, Lindbäcks Group AB (kompletteringsval).

Byggföretagens förbundsstyrelse för perioden 2021/2022 består av följande 13 ledamöter:

–          Carin Stoeckmann, Byggmästar’n i Skåne AB (förbundsordförande)

–          Gunnar Hagman, Skanska Sverige AB (vice förbundsordförande)

–          Ylva Lagesson, NCC AB

–          Roger Linnér, Peab AB

–          Susanne Persson, JM AB

–          Mikael Bennarp, ENIVA AB

–          Peter Lennartsson, Skeppsviken Bygg i Skövde AB

–          Jonas Steen, F O Peterson & Söner Byggnads AB

–          Fredrik Andersson, Contractor Bygg Holding Norr AB

–          Stefan Lindbäck, Lindbäcks Group AB

–          Jörn Ryberg, MarCon Teknik AB

–          Margareta Hansson, Nynäs Tak och Entreprenad Stockholm AB

–          Robert Röder, Nordic Railway Construction Sverige AB

Ylva Lagesson, NCC AB, Peter Lennartsson, Skeppsviken Bygg i Skövde AB, Fredrik Andersson, Contractor Bygg Holding Norr AB, Roger Linnér, Peab AB, Mikael Bennarp, ENIVA AB och Jonas Steen, F O Peterson & Söner Byggnads AB omvaldes till förbundsstämman 2023.