Catharina Elmsäter-Svärd agendasättare inom hållbarhet | Byggföretagen

Catharina Elmsäter-Svärd agendasättare inom hållbarhet

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen, kommer på 36:e plats när branschtidningen Dagens Opinion rankar Sveriges 100 viktigaste agendasättare inom klimat och hållbarhet.

Publicerad:

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

– Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha netto nollutsläpp av växthusgaser 2045. Detta sker samtidigt som befolkningen växer och behovet av fler bostäder och en bättre rustad infrastruktur ökar. Därför är det nödvändigt att bygg- och anläggningssektorn gemensamt ställer om i arbetet mot klimatneutralitet. Vi tror på vår färdplan mot en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Här kan du ta del av samtliga agendasättare inom klimat och hållbarhet.