Dags igen för Almedalen i Almedal! | Byggföretagen

Dags igen för Almedalen i Almedal!

Snart är det dags för det viktiga samtalet om Göteborgs framtida bostadsbyggande. I år står hållbarhet och sund konkurrens på agendan.

Publicerad:

Vårt traditionsenliga rundabordssamtal i Almedalen blir, precis som föregående år, till Almedalen i Almedal. Den 23 juni kommer Byggföretagen i västs hus- och bostadsutskott tillsammans med politiker och tjänstemän från Göteborgs stad diskutera de bästa lösningarna för Göteborgs framtida bostadsbyggande – hur vi tillsammans upprätthåller takten i bostadsbyggandet som vilar på sund konkurrens och hållbarhet.

Vilka specifika frågor står på agendan i år?

– Hållbarhet och sund konkurrens. Vi kommer bland annat samtala om hållbar bostadsproduktion, samt titta på tillväxten och demografin i Göteborg framöver, säger Petra Sedelius, ansvarig näringspolitik Byggföretagen i väst.