Nästan 6 000 inbrottsstölder på byggarbetsplatser | Byggföretagen

Nästan 6 000 inbrottsstölder på byggarbetsplatser

Stölder från byggarbetsplatser är ett stort problem för bygg- och anläggningsbranschen. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, anmäldes 5 835 inbrott under 2020. Det var 164 fler än under 2019. – Tyvärr ser vi inget trendbrott gällande inbrotten, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Publicerad:

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Betydande oro bland företagarna

Med anledning av det ökade antalet inbrottsstölder har Byggföretagen frågat drygt 300 företagare om kriminaliteten påverkar verksamheten i vardagen. 30 procent oroas i sin yrkesvardag för kriminalitet i form stölder, hot och utpressning. Lika många känner oro över att bedriva byggverksamhet i socialt utsatta områden och sex procent har tackat nej till uppdrag av rädsla för brott.

– Stölder och skadegörelse riskerar att leda till högre slutpriser för konsumenten när företagare tvingas kalkylera med svinn i anbuden. Därför behöver Polisen mer resurser för att uthålligt kunna verka mot stöldligor. Att Tullen från och med 1 juli ges bättre möjligheter att stoppa stöldgods på väg ut ur Sverige är positivt, säger Tanja Rasmusson.

Bättre kontroll på arbetsplatserna

Det anas också en viss förbättring när det kommer till antalet stölder från byggarbetsplatser som genomförts utan inbrott. Under 2020 anmäldes 2186 sådana stölder. Det är 351 färre än 2019 och 558 färre än 2018.

– Byggföretagen har verkat för att implementera branschens eget system för kontroll av vem som befinner sig på arbetsplatsen, ID06. Det är möjligt att vi här börjar se resultatet av ökade kontroller, säger Tanja Rasmusson.

Totalt har antalet anmälda inbrottsstölder på byggarbetsplatser ökat med 34 procent sedan Polisens omorganisering 2015. Ökningen av stölder som genomförts utan inbrott motsvarar 13 procent.

Här kan du läsa Dagens Industri intervju med Tanja Rasmusson