Byggbranschen ger låga betyg till kommunernas företagsklimat | Byggföretagen

Byggbranschen ger låga betyg till kommunernas företagsklimat

Företagare inom bygg- och anläggning är mer skeptiska till kommunernas företagsklimat än andra branscher. Det visar Svenskt Näringslivs branschspecifika enkätundersökning för 2021.

Publicerad:

Svenskt Näringsliv har frågat bygg- och anläggningsbranschen om framtiden.

På frågan om vilket sammanfattande betyg som företagare inom bygg- och anläggning vill ge företagsklimatet i sin kommun är svaret från byggföretagen 3,3 på en sexgradig skala. Av totalt tolv tillfrågade branscher ger endast transportbranschen ett lägre betyg än bygg- och anläggning.

– Det är slående låga siffror som bör oroa kommunledningar runt om i landet. Bygg- och anläggningsbranschen står för elva procent av Sveriges BNP och är extremt viktig för jobb och tillväxt – inte minst när Sverige ska återstartas efter pandemin, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen. 

Bygg- och anläggningsbranschen sticker framförallt ut i synen på tillgången till medarbetare med relevant kompetens. Där ger byggföretagen 2,7 på den sexgradiga skalan – vilket innebär att bygg är den bransch som ger läget i den egna kommunen lägst betyg. Företagare inom bygg- och anläggning upplever bland annat skolornas kontakt med det lokala näringslivet som alltför svag.

– Vill vi ha ett fungerande näringsliv och växande, levande samhällen i hela Sverige måste samverkan mellan kommunerna och det lokala näringslivet fungera. Kommuner vill gärna bygga och renovera bostäder – men inte satsa på byggutbildningarna. Det går inte ihop, säger Tanja Rasmusson. 

Totalt svarade drygt 32 000 företagare på Svenskt Näringslivs enkät.