Fler bostäder med friare hyressättning | Byggföretagen

Fler bostäder med friare hyressättning

Byggföretagen välkomnar förslaget om friare hyressättning i nyproduktion. - Både allmännyttiga och privata fastighetsbolag kommer att bygga mer när reformen genomförs och fler lägenheter tillkommer genom ombyggnad. Det blir helt enkelt lönsammare att bygga när osäkerheterna minskar, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.

Publicerad:

Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.

Enligt Byggföretagen ger den föreslagna modellen förutsättningar för ett uthålligt och kontinuerligt utbud av hyreslägenheter. Ökad avtalsfrihet gör att den ekonomiska risken för den som bygger minskar med hyror som sätts utifrån hyresgästens värdering.

– Det är avgörande att slå vakt om att hyrorna tillåts följa de lokala marknadernas utveckling för att reformen verkligen ska göra skillnad för byggandet. Hyran måste kunna sättas fritt vid såväl tillfället då en bostad är nybyggd som vid byte av hyresgäst, säger Anna Broman.

Ohederlig debatt

Byggföretagen beklagar att debatten om fri hyressättning präglas av medvetna felaktigheter och misstolkningar.

Utredningens förslag påverkar inte alls befintligt bestånd. Därför ger förslagen störst effekt på lång sikt – när mycket byggts med det nya regelverket och en större del av marknaden avspeglar hushållens betalningsvilja. Problemet för dem som vill bygga hyresrätter har varit den stora skillnaden mellan nödvändig hyra i nyproduktion och en relativt sett för låg hyresnivå i det befintliga beståndet.

– Den felaktiga prissättningen av äldre hyresrätter förklarar varför många fastighetsägare omvandlar till bostadsrätt. Om du inte har kötid eller kontakter är det oerhört svårt att få ett förstahandskontrakt. Det är försvararna av dagens system som bör ställas till svars utifrån ett rättviseperspektiv, säger Anna Broman.

Utredningen om friare hyressättning är en del av januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

Här kan du ta del av utredningen Fri hyressättning i nyproduktion