”Jag älskar att tävla” | Byggföretagen

”Jag älskar att tävla”

Efter en framgångsrik karriär på JM tog Fredric Kastevik över som vd för familjeföretaget JVAB år 2014. Nu inleds nästa fas då bolaget har blivit en del av Eleda Group.

Publicerad:

JVAB grundades 1985 av Fredrics föräldrar, Christer och Lena Karlsson. Företaget utför entreprenadprojekt inom mark och väg, vatten och avlopp samt anläggningsarbeten i Storstockholm. Fredric hade egentligen inga planer på att arbeta i familjeföretaget, istället fick han en anställning på JM och klättrade snabbt i graderna. Som 34-åring utsågs han till vd för JM Entreprenad AB. Men när föräldrarna skulle gå i pension blev frågan om generationsskifte aktuell, vilket resulterade i att Fredric och hans två bröder tog över ägandet i JVAB år 2014.

– Jag såg det som en chans att visa vad jag hade lärt mig under åren på JM. Det fanns en hel del utmaningar men också en stor utvecklings- och tillväxtpotential, säger Fredric Kastevik.

Vad har ni gjort för att utveckla JVAB?
– Vi började med att tillsätta en professionell styrelse med två externa, erfarna ledamöter och formulera långsiktiga mål. En viktig del av förändringsarbetet har varit att förbättra projekt- och ekonomistyrningen. Vi har även infört kontinuerlig uppföljning av både kunder och medarbetare för att få deras input om vad vi kan göra bättre. Det är genom långsiktiga kundrelationer som vi skapar tillväxt. Idag har vi 155 medarbetare och omsätter cirka 800 miljoner kronor.

Vad är det roligaste med att driva företag?
– Jag älskar att tävla, att övervinna utmaningar och nå uppsatta mål. Det är häftigt att kunna påverka utvecklingen i företaget och få människor runt omkring sig att växa. Sedan vill man ju tjäna pengar också, god lönsamhet visar att företaget fungerar och är en trygghet för såväl medarbetare som kunder.

Vilka lärdomar har du gjort?
– Tydlighet är viktig framgångsfaktor. Att bestämma vad som är viktigast för stunden, göra en handlingsplan och sedan genomföra den väldigt bra. Jag har också lärt mig att skapa delaktighet och engagemang genom att sätta mål och delmål på projektnivå som medarbetarna kan relatera till.

2020 sålde ni majoriteten av företaget till Eleda Group, varför?
– Vi har blivit uppvaktade av andra aktörer tidigare men tackat nej. Det som vi gillade med Eleda Group är att verksamheten är entreprenörsdriven och ger oss möjligheten att bli en del av ett större sammanhang. Vi har återinvesterat en del av pengarna från försäljningen i Eleda Group och är nu en av de större delägarna. Varumärket JVAB lever kvar och drivs vidare som ett självständigt företag.

Hur ser era framtidsplaner ut?
– Eleda Group äger ett antal välskötta regionala bolag, fokus just nu är att utbyta best practise mellan bolagen och lära av varandra. JVAB har ett bra rykte som vi måste vårda varje dag för att kunna locka till oss de bästa medarbetarna. Det finns stora investeringsbehov i ny och befintlig infrastruktur och vi hoppas att tempot ökar efter pandemin.

Fakta
Fredric Kastevik, vd på JVAB
Född: 1974
Utbildning: Civilingenjör (väg och vatten på KTH)
Familj: Gift och fyra barn
Bor: Stockholm
Intressen: Familj, landställe, ishockeytränare, skidåkning
Läs mer: https://www.jvab.se