Möt oss som arbetar i Mellansverige – Kompetensförsörjning | Byggföretagen

Möt oss som arbetar i Mellansverige – Kompetens­försörjning

Publicerad:

f.v. Jan Malmberg, Claes Wallin, Johan Olsson, Tobias Elf Svensson.

I Mellansverige har vi fyra personer som arbetar med kompetensförsörjning. Har du varit i kontakt med din lokala företagsrådgivare? Vi hjälper samt rådgör dig och ditt företag med hur ni kan jobba med kompetensförsörjningen.

Jan Malmberg är ansvarig kompetensförsörjning och attraktion i mellansverige. Vi ställde några frågor till Jan om arbetet som sker i mellansverige inom kompetensförsörjning.

Vad kan vi hjälpa våra medlemmar med?

Det vi oftast hjälper till med är lärlingsfrågor. Här jobbar vi tillsammans med bland annat Byggnads gemensamt under BYN:s organisation. I år har det varit stort fokus på det nya yrkesutbildningsavtalet, där vi kört digitala seminarier. Det har verkligen varit uppskattat och välbesökt!

Mer långsiktigt och strategiskt försöker vi lösa kompetensförsörjningen. Många företag har svårt att hitta folk, och det riskerar ju bromsa möjligheterna att ta in nya jobb och utveckla företagen. Golvläggare, betongare, anläggare och platschefer är generellt svårast att få tag i. Tyvärr lirar inte utbildningssystemet med efterfrågan. Kommuner och arbetsförmedlingen hanterar det olika från ort till ort, men i regel på tok för dåligt. Där är vi och lobbar för att dra igång fler och bättre utbildningar.

Vad tänker våra medlemmar inte på inom kompetensförsörjning?

Störst förbättringspotential finns nog i att tänka både kort- och långsiktigt när det gäller sin egen personalförsörjning. Lite som ett fotbollslag, man behöver köpa en del proffs, men man behöver också ha en plantskola med ungdomsverksamhet. Där kan man fostra och lära upp och sen matcha till dom positioner där de passar bäst. En del av dom kommer också bli proffs!

Vad gör du och dina kollegor ute i regionen inom kompetensförsörjning?

Kompetensförsörjningen består av många steg, vi kan inte hoppa över något av dem. Allt från att påverka unga att välja bygg, att det finns attraktiva utbildningar och att vi har säker och sund byggbransch. I alla steg måste vi tänka delaktighet med branschen och att vi välkomnar alla slags människor. Då blir vi attraktiva!

Just nu jobbar vi dels med att få igång fler utbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskola, dels med att skapa regionala branschråd, där vi i varje län kan samarbeta med kommuner och utbildningsgivare för att lösa den kompetensbrist som finns där.

Genom BYN gör vi också mycket förebyggande arbete, där vi försöker locka fler att välja bygg. I år har vi satsat stort på att göra lokala filmer som nu rullar i sociala medier.  

Vad kan vi hjälpa våra medlemmar med inom kompetensförsörjning?

Framför allt vill jag att våra medlemmar ska veta att vi finns för deras skull. Vi är problemlösare och möjliggörare, vi ska hjälpa till att skapa de bästa förutsättningarna för att driva företag i byggbranschen. Oavsett fråga, synpunkt eller fundering lyssnar vi.


I din region finns företagsrådgivare där du som medlem kan kontakta inom just kompetensförsörjning, se nedan.

Jan Malmberg – Ansvarig kompetensförsörjning och attraktion

Områden – Alla 6 län i mellansverige.

011-194971 – jan.malmberg@byggforetagen.se

Johan Olsson – Samordningsansvarig kompetensförsörjning BYN

Områden – Örebro, Västmanland, Värmland

021-349352 – johan.olsson@byggforetagen.se

Claes Wallin – Företagsrådgivare kompetensförsörjning

Områden – Uppsala

018-566123 – claes.wallin@byggforetagen.se

Tobias Elf Svensson – Företagsrådgivare kompetensförsörjning

Områden – Södermanland, Östergötland

013-253056 – tobias.elf.svensson@byggforetagen.se