Möt oss som arbetar i Mellansverige – Arbetsmiljörådgivare | Byggföretagen

Möt oss som arbetar i Mellansverige – Arbetsmiljörådgivare

Patrik Jakobsson är arbetsmiljörådgivare i Mellansverige. Har du varit i kontakt med honom innan? Patrik hjälper dig och ditt företag med allt inom arbetsmiljö och säkerhet. Vi finns här för att hjälpa dig och ditt medlemsföretag!

Publicerad:

Vad får du för vanliga frågor?

De vanligaste frågorna idag är om Corona, droger, BAS U och hur man ska kunna påverka beställare med avtalsfrågor. Även den återkommande frågan om hur man utser skyddsombud.

Vad är det vanligaste misstaget våra medlemmar gör inom arbetsmiljö?

Att man inte får vara med i det tidiga skedet med beställaren och där kunna påverka så att arbetsmiljön tas upp, det innebär ofta att man får stopp i produktionen när man redan gått i gång med byggproduktionen

Vad tänker våra medlemmar inte på inom arbetsmiljö?

Den brist som är vanligast är nog att man inte har sina rutiner inom arbetsmiljö dokumenterat, företagen blir bättre på arbetsmiljö men skriftliga rutiner saknas.

Sen är konkurrensen stor bland företagen så man tar på sig både BAS P och BAS U fast man kanske inte jobbar under rätt entreprenad eller att man inte alls har varit med i projektering och planering.

Vad kan du hjälpa till med?

Är det så att Arbetsmiljöverket kommer ut på en inspektion så kan jag komma och göra en förrevision av te.x det systematiska arbetsmiljöarbetet. Informera alla på företaget på en arbetsplats eller på hela företaget.

Att vara behjälplig med att besöka medlemsföretag och arbetsplatser för att informera kring säker arbetsmiljö och på det sättet bidra till att man inte skadar sig på arbetsplatserna.

Du tar kontakt med Patrik på 018-566124 eller patrik.jakobsson@byggforetagen.se