Så ska bygg- och anläggningsföretagen ta nästa steg i hållbarhetsarbetet | Byggföretagen

Så ska bygg- och anläggnings­företagen ta nästa steg i hållbarhetsarbetet

Anna Lönn-Lundbäck är ny nationell hållbarhetssamordnare på Byggföretagen, med ansvar för att utveckla, driva och följa upp arbetet inom hållbarhet. Här berättar hon om nästa steg för hållbarhetsarbetet inom bygg- och anläggningssektorn.

Publicerad:

Anna Lönn Lundbäck, nationell hållbarhetssamordnare, Byggföretagen.

​​​​​​​Hur långt har hållbarhetsarbetet bland bygg- och anläggningsföretag kommit?
Våra medlemsföretag har kommit olika långt på resan men det finns ett stort engagemang, en nyfikenhet och ett tydligt växande intresse för frågorna. Det finns också en allt större insikt om att det är en konkurrensfördel och skapar affärsnytta för företaget att ligga i framkant med dessa frågor. Fler förstår att det inte bara är miljömässigt och moraliskt rätt utan också ekonomiskt rationellt att satsa på hållbarhet. Det går inte nog att understryka hur viktiga hållbarhetsfrågorna är för framtiden och därför att det förstås bra att det finns flera drivkrafter. Jag tror att det bidrar positivt till att fler vill göra mer.

Vad är nästa steg i bygg- och anläggningsföretagens hållbarhetsarbete?
Under våren har vi tagit fram en nationell plattform för hållbarhet där vi tydligare beskriver på vilket sätt hållbarhet genomsyrar vår verksamhet. Vi ska ta ytterligare steg för att utveckla vårt ”erbjudande” inom hållbarhet och kommunicera det till våra medlemsföretag. Nästa stora område blir att definiera mål, mätmetoder och uppföljning för vårt interna och externa hållbarhetsarbete, inte minst gentemot vår Färdplan och Agenda 2030. Till hösten kickar vi igång det spännande arbetet med att miljödiplomera Byggföretagen och ta fram en hållbarhetsrapport. För att nå bästa resultat så ska vi fortsätta samverka med externa aktörer både på nationell, regional och lokal nivå. Tillsammans blir vi starkare.