160 000 har gått byggbranschens nya säkerhetsutbildning | Byggföretagen

160 000 har gått byggbranschens nya säkerhets­utbildning

Över 160 000 personer har nu gått byggbranschens nya säkerhetsutbildning Safe Construction Training, som från och med idag är obligatorisk för alla som är verksamma vid arbetsplatser där Byggföretagens medlemsföretag ansvarar för eller samordnar arbetsmiljöfrågor.

Publicerad:

Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare, Byggföretagen.

-Arbetsmiljön i byggbranschen är en prioriterad fråga för Byggföretagen och våra medlemsföretag. Med kravet på genomgången säkerhetsutbildning hoppas vi kunna ta ytterligare ett steg mot nollvisionen för arbetsplatsolyckor, säger Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen.

Trycket på den digitala plattform där utbildningen genomförs har de senaste dagarna varit hårt. Bara under juni genomförde närmare 70 000 personer utbildningen. Det gör att antalet personer som genomgått utbildningen förväntas öka ytterligare de närmaste dagarna.

Under 2020 minskade de anmälda arbetsolyckorna och arbetssjukdomarna i byggbranschen. Samtidigt låg antalet arbetsolyckor med dödlig utgång kvar på samma nivå som 2019, visar Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik för 2020.

Safe Construction Training är byggbranschens egen webbaserade säkerhetsintroduktion inom byggarbetsmiljöområdet. Utbildningen finns på tio olika språk och vänder sig till alla som är verksamma i branschen, men även till elever på väg in via yrkesutbildningar och universitet. Kursen har arbetats fram av Byggföretagen i samråd med både små och stora bygg- och anläggningsföretag.